Ciro Denetimi Slider

CİRO DENETİMİ

Süreç


AVM’lerde Ciro Denetimi Süreci Nasıl İşliyor:
 
Öncelikle Kira  Kontratı AVM yönetiminden alınarak ciro bazlı kiranın hesaplanma şekli asgari kira limitleri ve kiracının bildirim yükümlülükleri ve denetim maddesi incelenir. Sonrasında incelenecek dönemde kiracının yaptığı bildirimler ve kira ödemelerinin dökümü alınır ve   sözleşme çerçevesinde AVM yönetiminin bağımsız denetçiyi atama yetkisinin bulunması durumunda yetki yazısı ile kiracı bilgilendirilir( sondaj yapılacak denetimler hariç).  
 
Denetim sırasında kiracının öncelikle AVM deki işyeri incelenir ve sistem hakkında bilgiler toplanarak kiracının faaliyetine özel denetim planı hazırlanır ve denetim süreci başlatılır . Sondaj denetimlere ilişkin tutanaklarla belgelenen bulgular denetim sırasında kayıtlar ve belgelerle karşılaştırılarak çapraz kontrol yapılır. Son olarak denetim sonuçları ve var ise kira kaybı raporlanarak AVM yönetimine teslim edilir.